F.M. Alexander

Wie was F.M. Alexander?

F.M. Alexander metdewibijschrift portretjong

F.Matthias Alexander (1869-1955) geboren in Tasmanië, van beroep acteur, was vooral beroemd als voordrachtskunstenaar van teksten en verzen van Shakespeare. Helaas ontwikkelde hij stem problemen in de loop van zijn carrière, die zelfs tot stemverlies leidden.

Door zelfobservatie en het afleren van zijn “slechte” gewoontes, zoals te veel spanning in zijn nek en het onnodig naar achteren trekken van zijn hoofd en optrekken van de schouders als hij diep adem probeerde te halen, verbeterde hij zijn stem en conditie. Ook zijn hele voorkomen veranderde op een positieve manier en zijn bewegingen werden natuurlijker en beter gecoördineerd.
Dit trok de aandacht en in korte tijd stonden vele leerlingen op zijn stoep om van hem deze “kunst” te leren.

In 1904 vertrok hij naar Londen waar hij aan vele bekende personen zoals de acteurs Henri Irving, sir Herbert Beerbohm Tree en de actrice Lilly Langtree les gaf. De schrijvers Aldous Huxley en Bernard Shaw, politici als Ben Gurion en de Viceroy van India en de filosoof John Dewey kwamen naar hem toe voor hulp.

F.M. schreef vier boeken waarvan de “Use of the Self” (1932) het meest beknopte is. De drie anderen zijn: Man’s Supreme Inheritance (1910), Constructive Conscious Control of the Individual (1923) en de Universal Constant in Living (1942).

Hij stierf in 1955 en bleef tot aan zijn dood actief in zijn beroep. In de laatste jaren voor zijn dood richtte hij, op aandringen van zijn leerlingen, een Alexander trainingschool op in Londen, die nog steeds bestaat.