Is het beroep gereguleerd?

FM walking in the field Sinds 1996 is er een beroepsvereniging, de Nederlandse Vereniging van Leraren in de Alexandertechniek (NeVLAT). In 1958 werd in Engeland de internationale erkende Society of Teachers of the Alexander Technique (STAT) opgericht als eerste beroepsvereniging. De NeVLAT functioneert in een samenwerkingsverband met STAT en dertien nationale zusterorganisaties in dertien verschillende landen. Een lijst met de namen en adressen van de 15 verenigingen uit de verschillende landen kunt u vinden op de website van ATAS.

NeVLAT hecht groot belang aan hoge kwaliteitsnormen in het Alexandertechniek werk. De leraren dienen zich te houden aan de door de NeVLAT ontwikkelde gedragscode, deze is op te vragen bij de NeVLAT.